Bitterling
1000 x 1500 acrylic on canvas 1997

W.G.Grace + Jessica Lange = batterlang
Lord Lucan + Ginny Leng = betterleng
Me (bitter) + Bai Ling = Bitterling (fish)
Rupert Murdoch + Shelley Long = botterlong
John Otway + Cherie Lung(i) = butterlung